Ülke Masaları Bülteni 12. Sayı

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, firmalarımıza ve dış ticaretle ilgilenen kesimlere, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere dış pazarlarla ilgili güncel ve doğru bilgileri aktarmak ve ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla aylık periyotta yayınlanmakta olan “Ülke Masaları Bülteni”nin 12. Sayısının ekte iletildiği belirtilmektedir.

Söz konusu bültenin tüm sayılarına Bakanlığın web sitesinde https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ulke-masalari-bulteni adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Ülke Masaları Bülteni 12. Sayı