Ülke Masaları Bülteni 8. Sayı

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünden alınan ilgili yazıda; ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanmasının, ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı bilgisi paylaşılmıştır.

Bu amaçla Bakanlıkça hazırlanan “Ülke Masaları Bülteni’nin 8. Sayısı ekte iletilmektedir. Aylık periyotta yayınlanmakta olan bültende, dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberler yer almaktadır. Söz konusu bültenin tüm sayılarına https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni bağlantısı üzerinden erişim imkânının bulunduğu bildirilmektedir.

Ülke Masaları Bülteni 8. Sayı için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla