Uluslararası Yük Taşımacılığı Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2020 tarihli ve 7784 sayılı Genelgesi'ne atfen Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atfen, Kovid-19 Salgını ile alınan tedbirler kapsamında önceki yayımlanan Genelgeler'in iptal edildiği, uluslararası yük taşımacılığı konusunda aşağıdaki hususların düzenlenmesine karar verildiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere ekte belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verileceği bildirilmektedir.

 

Diğer taraftan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14.05.2020 tarihli ve 8024 sayılı Genelgesi ile 08.05.2020 tarihli Genelgenin “A. Türkiye'den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler”i düzenleyen hükümleri 4. maddesinin: “Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle ülkemizden en kısa sürede ayrılmaları sağlanacaktır.” şeklinde düzenlendiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,

 

EK1: Türkiye'den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler için tıklayınız.

EK2: Türkiye'ye Giriş Yapacak Şoförler için tıklayınız.

EK3: Ro-Ro Seferlerinde Uygulanacak Kurallar için tıklayınız.