Ürdün Tarafından Gümrük Vergilerinin Düşürülmesine Dair Düzenleme HK.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Ürdün Hükümeti tarafından alınan Karar gereği, Ürdün’e ithal edilecek tüm ürünlerde

(yerli üretimi bulunan bazı mühendislik, inşaat, mobilya ve gıda ürünleri hariç olmak üzere) %0 ve %5 oranında gümrük vergisine tabi olacağı belirtilmekte olup, ilgili Karara otomobil, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri gibi bazı ürünlerin dahil edilmeği belirtilmektedir.

 

Söz konusu Kararın gerekçesi olarak artan ürün ve navlun maliyetleri sonucunda halkın düşen alım gücünün tekrar iyileştirilmesi, ticaretin ve turizm sektörlerinin tekrar canlandırılması hususlarının gösterildiği ifade edilmekte olup, anılan uygulama ile gümrük işlemleri üzerindeki yükün de azaltılacağı ve vergiden kaçınma ve kaçakçılık faaliyetlerinin de önemli ölçüde önüne geçileceği belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, bahse konu Karar sonucunda ithal edilen malların %53’ünün gümrük vergisinden muaf tutulacağı, %40’ında ise %5 oranında gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmekte olup gümrük vergisi indirimi uygulanacak bazı ürün grupları ekte paylaşılmaktadır. Geri kalan ürünlerde ise (bazı mühendislik, inşaat, mobilya ve gıda ürünleri) 4 kategori altında %0, %5, %15 ve %25 oranında gümrük vergileri uygulanırken, %25 oranında gümrük vergisi uygulanacak ürünlerin gümrük vergilerinin de tedrici olarak 2027 yılında %15’e düşürüleceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, ilgili 7.193 kalem üründe 4 kategori altında gümrük vergisi uygulanacak olup, bu ürünlerin 3.829’unun gümrük vergisinden muaf olacağı, 2.893’ünde %5 oranında, 222’sinde %15 oranında, 251’inde ise %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmektedir.

 

Ayrıca, Ürdün Maliye Bakanlığı ile Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir ekip tarafından gümrük vergisi indirimlerinin fiyatlara yansıyıp yansımadığının kontrol edileceği ve söz konusu Kararın önümüzdeki hafta yürürlüğe gireceği hususu ifade edilmektedir.

 

EK: Ürdün-Gümrük Vergisi İndirimi Uygulanacak Bazı Ürün Grupları (1 Sayfa)

 

Bilgilerinize sunulur.