ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmekte ve bahse konu Kanuna ilişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 14.01.2021 Perşembe günü 10.30-12.30 saatleri arasında “7223 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri ”ne ilişkin online bilgilendirme semineri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Katılmak isteyen üyelerimizin isim, unvan, e-posta ve telefon numarası bilgilerinin 4 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar [email protected]  adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla