Uzak Ülkeler Stratejisi Lansmanı

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Ticaret Bakanlığınca ihracatımızın artırılmasını, ticaretimizde pazar çeşitliliğinin sağlanmasını ve farklı ülkelere yönelik ticaretimizin geliştirilmesini teminen çeşitli çalışmalar yapılmış olup, bu kapsamda Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ’un talimatlarıyla özellikle dış ticaret açığının fazla olduğu, geleneksel pazarların dışında kalan uzak ülkelerle ticaretin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulduğu belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Bu strateji ile 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan, ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılarak 80 milyar dolar üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Ticaret Bakanlığınca Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve belirlenen ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik Eylem Planları hazırlandığından bahsedilmektedir.
Bu çerçevede, yapılan çalışmaların ve söz konusu Strateji’nin kamuoyuna tanıtılması amacıyla 6 Temmuz 2022 saat 11.00’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ’un teşrifleriyle lansman toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Bu bağlamda anılan lansman toplantısında kamuoyuna tanıtılan Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve Kısa Kitapçığına https://ticaret.gov.tr/ihracat/uzak-ulkeler-stratejisi linkinden ulaşılabilmektedir.
 

Bilgilerinize sunulur.