UZBEKİSTAN BRİTİSH TENDERS AUTHORİTY

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Taşkent Ticari Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya istinaden, son dönemde birkaç farklı ihracatçı firma tarafından Müşavirliğe yapılan başvurularda, "Uzbekistan British Tenders Authority" adlı bir kuruluşun“[email protected]” uzantılı e-posta adresinden firmalara ihale talep ve duyurularının
iletildiği ve geri dönüş yapan firmalarımıza ekte örnekleri yer alan dokümanların gönderilerekfirmalardan ihale katılım bedeli adı altında ücret talep edildiği bilgisi verilmiştir.


Firmalarımıza gönderilen belgelerin Müşavirlikçe incelendiği, yapılan araştırma sonucunda böyle bir kuruluşun bulunmadığı, adres ve iletişim bilgilerinin yanlış olduğu ve gönderilen evrakların sahte olduğu tespit edilerek ilgili firmalarımızın bu doğrultuda bilgilendirildiği ifade edilmektedir.


Müşavirlikçe söz konusu kuruluşa ilişkin teyit taleplerindeki artışa dikkat çekilmesi nedeniyle firmalarımızın herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmalarını engellemek amacıyla Özbekistan ile iş yapan ve yapacak olan üyelerimizin dikkatli olmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,