VENEZUELA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

Sayın Üyemiz;

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında Karakas – Venezuela'ya Mobilya, Mobilya Aksesuarları ve Mobilya Yan Sanayi Ürünleri, Kereste-Palet, Orman Tali Ürünleri, Ahşap Mamulleri sektörüne yönelik Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti düzenleneceği belirtilmektedir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile mobilya ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi planlandığı ifade edilmektedir. Planlanan taslak program ve Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK C-1) ekte yer almaktadır. Katılım sağlayacak firmalarımızın EK C-1 formunu doldurarak ekte irtibat bilgileri ismiyle yer alan dosyadaki ilgili adreslere iletmesi gerektiği bildirilmektedir.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı tahmini maliyet 2.000 ABD doları olarak belirlendiği aktarılmaktadır. İhale sonrası net maliyet bildirileceği ifade edilmektedir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacağı belirtilmiş olup katılmak isteyen firmalarımızın en geç 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.30'a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için ekte yer alan başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Ek-1: Katılım Şartları ve İrtibat Bilgileri

Ek-2: (EK C-1) Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı

Ek-3: Heyet Taslak Programı