Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sayın Üyemiz,

 

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenebilmesi amacıyla;

 

- İbraz süresinin son günü 30/04/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edilebilecek.

- 30/4/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler durdurulacak.

- 10/12/2003 tarihli ve 5028 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idareleri kamu hukukundan veya özel hukukta doğan alacakları hakkında 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatamayacak.

 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.