Verimlilik Proje Ödülleri

Sayın Üyemiz,

 

Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir

yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nin 2021 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

 

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri'ne başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarının, öğretim üyelerinin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkündür.

 

Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formlarının 15 Mayıs 2021 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla

İlgili Dosyalar

verimlilik pö_afis

(0.583553 mb)