Vize Başvuruları Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 2020 yılından bu yana süren Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizin muhtelif şehirlerinde mukim yabancı ülke konsolosluklarında vize işlemlerinin aksadığı, bunun sonucunda da yurtdışı fuarlara katılmak üzere vize başvurusunda bulunan iş insanlarına fuar tarihi sonrasında vize randevusu verildiği bu kapsamda çeşitli mağduriyetlerin oluştuğu müşahede edildiği belirtilmektedir. Diğer taraftan, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca ilgili konsolosluklar nezdinde girişimde bulunulmakla birlikte, genel tutumun vize başvuru sahiplerinin ilgili fuar ana organizatörlerinden temin edecekleri fuara katılacaklarını tevsik eden bilgi ve belgeler ile doğrudan seyahat tarihlerini ve ziyaretlerinin aciliyetlerini başvuru için kurulan sistem üzerinden ilgili Konsolosluk birimine iletilmesi yönünde olduğu, ayrıca bu tür vize başvurularının vakitlice gerçekleştirilmesinin yerinde olacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.