Vize, Çalışma İzni ve Oturma İzni Zorlukları Hk.

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde ülkemizce sunulması planlanan bir öneri kapsamında iş insanlarımızın vize, çalışma ve oturma izinleri ile ilgili olarak yaşadıkları zorluklara ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte ve bu kapsamda yazı ekinde yer alan soru formunun cevaplanarak 12 Eylül 2019 tarihine kadar iletilmesi istenmektedir.

Bu bağlamda, ekli formda yer alan hususlara ilişkin olarak görüş ve önerilerinizin 12 Eylül 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar [email protected] adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Bahsi geçen forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.