Yapım İşlerinde Kullanılacak Malzeme Listesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişimin sağlanması amacıyla hazırlandığı bildirilen “Ekonomi Reformları Eylem Planı”nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilmesi beklenen “4.1.i. yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.” hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, konuyla alakalı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesine 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı Kanunla yapılan ek (d) bendi ile, “Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli olması şartı getirilebilir. Ancak malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.” hükmünün getirildiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, ilgili sektör ve kamu kurumlarının da görüşleri alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapım İşlerinde Zorunlu Kullanılacak Yerli Malzeme Listesi”nin Kamu İhale Kurumu tarafından 12.05.2018 tarihinde ilan edildiği ifade edilmektedir.

 

Bu itibarla, anılan “Ekonomi Reformları Eylem Planı”nın amaçları bakımından, aşağıdaki Ek’te yer alan söz konusu malzeme listesi, süreçlerin etkinliği ve uygulamasıyla ilgili olarak

gerekçesiyle birlikte (listeye ürün eklenmesi/çıkarılması, yerli malı belgesi alınabilecek şekilde üretimin olup olmadığı, üretim miktarının yeterli olup olmadığı, haksız rekabet gibi

hususlar da göz önüne alınarak) görüşlerin 7 Mayıs 2021 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

 

Malzeme listesi için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,

İlgili Dosyalar

MalzemeListesi

(0.838405 mb)