Yarı İşlenmiş/Bitmiş Deri Ürünlerinde İGV Uygulanması Hakkında

Sayın Üyemiz,

20/05/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile, yarı işlenmiş/bitmiş deri ürünlerine %10 - %30 arasından değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi (İGV) getirilmiştir.

İGV 30/09/2020 tarihine kadar farklı oranda, bu tarihten sonra farklı oranda uygulanacak olup; uygulanacak oranlara ilişkin olarak hazırlanmış olan tablo aşağıda sunulmaktadır.

Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu ürünlere 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan vergi oranları uygulanacaktır.

Kararın tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520-10.pdf Linkinden ulaşabilirsiniz.

İGV Oranları Tablosu İçin tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.