Yemen / Yaptırımlar Listesi Güncellemesi

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin 2140 (2014) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Yemen Yaptırımlar Komitesi'nin yaptırımlar listesine ilişkin Nota’nın iletildiği, söz konusu SCA/16/22 (05) sayılı Nota'da, ayrıntılı bilgilerine yer verilen "Ahmad Al-Hamzi" isimli şahsın 2140 (2014) sayılı  MGK kararı kapsamında, 4 Ekim 2022 tarihi itibarıyla yaptırım listesine eklendiği belirtilmektedir. Bahse konu Nota ekte iletilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Nota'da ayrıca, yaptırım listesinde yapılan güncellemelere Yemen Yaptırımlar Komitesi'nin internet sitesindeki "Press Releases" sekmesinden https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releases, Komite'nin yaptırım listesinin güncel haline “https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials” internet adresinden, BM Güvenlik Konseyi'nin konsolide yaptırımlar listesinin güncel haline ise “https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list” bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

EK: Nota (2 Sayfa, İngilizce) için tıklayınız.

İlgili Dosyalar

EK-Yemen

(0.271943 mb)