Yeni Koronavirüs Tedbirleri Hakkında (Tam Kapanma Tedbirleri)

Sayın Üyemiz;

 

Malumlarınız olduğu üzere 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde EK’te yer alan tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Genelge’nin 1.1. maddesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla EK’te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı ifade edilmektedir.

 

Not: Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

 

Bu çerçevede firmalarımızın ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağından istisna olarak üretimlerine devam edebilmeleri için aşağıdaki yöntemi takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

  1. Genelgenin çıktısı (https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-gonderildi) alınmalıdır. Genelgede yer alan EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi’nin 7. Maddesinin işaretlenmesi gerekmektedir. (Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar)
  2. Ek’te yer alan formun doldurularak çıktısı alınmalıdır.   
  3. Çalışacak personel listesinde bulunan kişilerin firmanı çalışanı olduğunu ibraz edebilecek resmi belge hazırlanmalıdır.
  4. Firma bilgilerini içeren bir evrak (örneğin: İTKİB Üyelik Belgesi gibi) hazırlanmalıdır. Üyelik belgesi için Online İşlemler - Giriş (itkib.org.tr) linki üzerinden kayıt olup üyelik belgenizi oluşturabilirsiniz.
  5. ​Tüm bu belgeleri ibraz edilmek üzere servis şoföründe – ilgili personelde hazır bulundurulmalıdır. Bireysel olarak gelen personellere birere kopya verilmelidir. (Personeller ilgili evrakları sadece firmaya gidip gelmek için kullanmalıdır.)

 

Saygılarımızla,

 

Ek-1: İstisna Formu için tıklayınız.

Ek-2: Genelge için tıklayınız.

İlgili Dosyalar

İstisna Formu

(0.01627 mb)