Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Bakanlıklarının görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlıklarının Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modelinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, 2023 yılında söz konusu organizasyonların devamı niteliğinde hem Bakanlıklarınca uygun görülecek illerde fiziki hem de Bakanlıkları ev sahipliğinde Türkiye geneli çevrimiçi “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, üçüncü çevrimiçi eğitim T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye’deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, 9 Mart 2023 tarihinde 13.00-17.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, program akışı ve duyuru görseli ekte yer almaktadır. Öte yandan, programa katılım ücretsiz olduğu, katılmak isteyenlerin 3 Mart 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar aşağıda yer alan linkten online kayıt yaptırmaları gerektiği, kontenjanın 1000 kişi ile sınırlandırıldığı ve kontenjan dolduğunda sistemin otomatik olarak kapandığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, kayıt yaptıran katılımcıların mail adreslerine 7 Mart 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği, kayıt esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının önem arz ettiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda bağlantı linki iletilemediği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/

Ek:

1- 9 Mart 2023 Eğitim Programı Akışı (1 sayfa)

2- Duyuru Görseli (1 sayfa)

İlgili Dosyalar