Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları Hk.

Sayın üyemiz,

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (OAİB) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Bakanlıkları görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlenmekte olduğu, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile
Bakanlıklarının Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modelinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bakanlıklarınca 2023 yılında Eğitim Programlarının önceki dönemde gerçekleştirilen eğitim programlarının, nicelik ve nitelik yönünden daha da geliştirilerek, “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adı altında hem fiziki hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, “ Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları'nın" 16 Şubat 2023, Perşembe günü Ankara'da Birliğimiz ev sahipliğinde Crowne Plaza Hotel & Convention Center'da ilişikte yer alan program çerçevesinde fiziki olarak gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Sözkonusu Eğitim Programına  https://l24.im/Lzavh  linki üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Duyuru Görseli ve Program için tıklayınız.

İlgili Dosyalar