Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi(UR-GE) Projeleri Eğitimi

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda,Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Bakanlıklarının görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlıklarının Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modelinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Türkiye’deki girişimci iş kadınlarının katılımına açık olarak, Bakanlıklarınca 13 Nisan 2023 tarihinde 14.00-15.00 saatleri arasında ekte yer alan program kapsamında çevrimiçi olarak “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve UR-GE Projeleri Eğitim Programı” gerçekleştirileceği, seminer programına katılımın ücretsiz olduğu, seminere katılmak isteyenlerin 10 Nisan 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar aşağıda yer alan linkten online kayıt yaptırmaları gerektiği, kontenjanın 1000 kişi ile sınırlı olduğu ve kontenjan dolduğunda sistemin otomatik olarak kapandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlıklarınca Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge kapsamında yürütülmekte olan UR-GE sistematiği, kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde firmalarımızın sürdürülebilir ihracatının artırılması, yeni ihracatçılar ve ortak çalışma olanaklarının ihracatın tabana yayılması odaklı olarak değerlendirilmesi vizyonuyla; İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve sanal yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin birbirine bağlı bir şekilde uygulanabildiği ve %75 seviyesindeki devlet desteklerinden faydalandırıldığı bütünleşik bir destek mekanizması olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu eğitim programına girişimci iş kadınlarının katılımının, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan URGE Desteklerinin kapsamını, destek sürecini ve URGE Projesi yürütürken dikkat edilmesi gereken hususları deneyimli uzmanlardan öğrenmek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı bulma açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir. Kayıt yaptıran katılımcıların mail adreslerine 11 Nisan 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği, kayıt esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının önem arz ettiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda bağlantı linki iletilemediği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/

Ek: 13 Nisan 2023 Program Akışı (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar