Yerli Malı Tebliği Kamu İhale Kanunu ve İlgili Mevzuatı

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63 üncü maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri gereğince;

  • Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması,
  • Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması,
  • Yapım işlerinde kullanılmak üzere orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili malzeme, makine ve ekipman arasından belirlenen malzeme, makine ve ekipmanın yerli malı olmasının

zorunlu olduğu, söz konusu mal, malzeme, yazılım, makine ve ekipmanların yerli malı olduğu ise Yerli Malı Tebliği esas alınarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi ile belgelendirildiği ifade edilmektedir.

Yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yerli malı ve fiyat avantajı uygulamalarının etkinliğinin artırılmasını teminen, yerli malı ve fiyat avantajı uygulamaları çalışmalarında değerlendirilmek üzere;

  • Yerli malı belgesinin ihalelerde ve sözleşmelerde kullanılması sürecinde uygulama zorluğu yaşanan hususlara,
  • Yerli Malı Tebliği, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatta (Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği vb.) yapılması fayda mütalaa edilen düzenlemelere,
  • Gerek kamu alımlarının gerekse yerli malı uygulamasının teknoloji geliştirme ve yerli üretim üzerindeki etkisinin artırılmasına

yönelik olarak görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 5 Ocak 2021 tarihine kadar ekte yer alan görüş bildirim formuna işlenerek, [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Görüş ve Bildirim Formu için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar