Yeşil Lojistik Belgesi hk.

Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’nin 27/05/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve anılan Yönetmeliğin "Yeşil Lojistik Belgesinin alınması" başlıklı 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının, "Başvurular her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır. Bu takvim haricinde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz." hükmüne, aynı maddenin 3’üncü fıkrasının, "Yeşil Lojistik Belgesi başvuruları sadece Bakanlık KEP adresi üzerinden kabul edilir." hükmüne amir bulunmakta olduğu bildirilmektedir.

Bununla birlikte, Yeşil Lojistik Belgesi başvurularında, Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince istenilen belgelerden bir tanesinin de kayıtlı elektronik postaya (KEP) sahip olunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı bulunmanın zorunlu olduğu belirtilmekte, ancak bazı firmalar tarafından Bakanlıklarına intikal eden bilgi ve belgelerde KEP ve UETS sistemine kayıt olunması ve başvuruların KEP kanalıyla yapılmasıyla ilgili bir kısım teknik sorunlar yaşandığının anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Öte yandan, Bakanlıklarınca bu konuda yapılan incelemede ise, başvuru yapan firmaların KEP sistemine yeni uyum sağlamaya başladıkları için teknik problemler yaşadıkları ve bu sorunun giderilmesi için gerekli sürenin yeterli olmadığının değerlendirilmekte olduğu, yaşanacak sorunların ve mağduriyetlerin önceden önlenmesi bakımından Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süresinin 28 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.