Yeşil Mutabakat Eylem Planı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

16 Temmuz 2021 tarihli (Bugün) Resmi Gazetede, 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Avrupa Yeşil Mutabakatına paralel şekilde Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın hazırlandığı belirtilerek bu kapsamda yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verilmektedir. Ülkemizin hem sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde sağlamasını teminen, Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ekte sunulmaktadır.

 

Bahse konu Eylem Planında;

 

  • Sınırda karbon düzenlemeleri,
  • Yeşil ve döngüsel bir ekonomi,
  • Yeşil finansman,
  • Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı,
  • Sürdürülebilir tarım,
  • Sürdürülebilir akıllı ulaşım,
  • İklim değişikliği ile mücadele,
  • Diplomasi,
  • Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verilmiştir. Bu çerçevede, Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.

 

Yeşil Mutabakat Eylem Planı için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar