Yıllık PGD Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne atıfla alınan bir yazıda, Bakanlıklarının ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediği ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi, gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasından sorumlu olduğu, bu kapsamda 1.500’ü aşkın ürünün piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerinin Genel Müdürlükleri faaliyet alanında yer aldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, yıllık denetim programına alınacak ürünlerin her yıl risk analizi çalışması ile belirlendiği, ürünlerin üreticilerinin ve ithalatçılarının bulunduğu iller dikkate alınarak planlama yapıldığı, 2021 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespitinin de önümüzdeki aylarda gerçekleştirileceği, anılan denetimlerin daha etkin olabilmesi ve seçilecek riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından ihracatçı firmaların bildirimlerinin önem arz ettiği belirtilmektedir. Tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmalarına dahil edilmesinin amaçlandığı da ayrıca ifade edilmekte olup, bu bağlamda kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda TİM’e iletilmek üzere, kullanıcılar açısından risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin 15 Eylül Salı günü saat 14:00’a kadar [email protected] adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla