Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden gelen bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari hayatta firmaların rekabet gücünün korunması açısından Türkiye Gümrük Bölgesi’ne yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyası ile Türkiye Gümrük Bölgesi’nden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasına ilişkin beyanın “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile yapılabilmesine imkan sağlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Yönetmelik değişikliğine istinaden yayımlanan 2020/18 sayılı Genelge ile Türkiye Gümrük Bölgesi’nden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bildirilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, Bakanlığın web sayfasında “e-işlemler” bölümünde bulunan “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Programı” üzerinden ilgili formun elektronik ortamda doldurulması suretiyle gümrük idaresine beyan yapılabilmesine imkân sağlandığı, bu amaçla kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle sisteme kayıt olmaları ve kendilerine gelen e-posta üzerinden hesaplarını aktifleştirmeleri gerektiği de ayrıca belirtilmektedir. Bahse konu bölümün linki aşağıda yer almaktadır.

https://uygulama.gtb.gov.tr/YolcuBeraberiNumuneSergiEsya/authentication/login 

Bilgilerinize sunulur.