Yönetmelik Değişikliği Hk

Sayın Üyemiz,

 

19/06/2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelik değişikliği ile, İhracatçı Birlikleri genel kurullarına katılım ve yönetim/denetim kurullarında temsil için aranan belgelerde

 

- İlzam şartı

- İmza sirküleri ibraz zorunluluğu

Kaldırılmıştır.

 

İlgili Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-9.htm linkinden ulaşılabilmekte olup, bundan sonra yapılacak Birlik genel kurullarında tüzel kişi firmaları temsil edecek yetkili temsilcileri, temsile yetkili olduklarını, imza sirküleri yerine güncel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya sicil tasdiknamesi ile tevsik edebileceklerdir.

 

Bilgilerinize sunarız.