Yönetmelik Taslakları Hakkında Görüş Bildirimi

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaların Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

 

Bahsedilen yazının devamında, 7223 sayılı Kanunun 24'üncü maddesi CE işareti, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerle, uygunluk değerlendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esasların ise Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle belirleneceğinin hükme bağlandığı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, 7223 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4703 sayılı Kanun'un uygulama yönetmelikleri olan 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "CE İşareti Yönetmeliği" ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği'nin 7223 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlendiği, CE İşareti Yönetmeliğinde yer alan uygunluk değerlendirme usullerine ilişkin hükümlerin ise yeni hazırlanan "Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı"na derc edildiği bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede hazırlanan "CE İşareti ve Diğer Uygunluk İşaretleri Yönetmeliği Taslağı", "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği Taslağı" ve "Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı"na  https://ugdgm.ticaret.gov.tr/  adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

Bahse konu yönetmelik taslakları hakkındaki görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formu doldurularak  4 Ağustos 2020 Salı günü mesai bitimine kadar  [email protected]  adresine iletilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Bildirme Formu