Yurt Dışı  Fuar Destekleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; dünya genelinde Mart ayından itibaren yaşanan CoVID-19 salgını sebebiyle devlet desteklerinden yararlanmakta olan firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen; 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarihler dahil) başlayacak olan yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik gözlemci görevlendirilmemesi, bu kapsamdaki destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın belirli usuller çerçevesinde sonuçlandırılması, organizatör tanıtım desteği kapsamındaki faturalara yönelik Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin onay ve form düzenleme işlemleri olmaksızın başvuruların sonuçlandırılması Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, Covid-19 salgınına karşı dünya genelinde alınan önlemler büyük ölçüde devam etmekle beraber halihazırda sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal uygulamaları gibi ağır tedbirlerin devam etmediği değerlendirilerek;

 

  • 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) başlayacak yurt dışı fuarlara ilişkin olarak;

 

- 2017/4 Sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına, ancak organizasyonun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehirde düzenlenmesi veya organizasyonun gerçekleştirildiği şehir ile ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehir arasında toplu taşıma dışında ulaşım imkanı bulunması halinde Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin gözlemci olarak görevlendirilebilmesi ve anılan nitelikteki 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik destek başvurularının Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından hazırlanacak gözlemci raporu çerçevesinde sonuçlandırılması,

 

- İlgili    Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin gözlemci olarak görevlendirildiği halde gözlemci raporunun düzenlenemediği 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinden hangi gerekçe ile (karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı veya sağlık tehdidi vb. gibi Covid-19 kaynaklı gerekçelerle sınırlı olmak üzere) gözlemci raporunun düzenlenemediğine ilişkin gerekçeli açıklama yazısı temin edilerek destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi EK-2’nin ikinci kısmında yer alan “Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması, yine bu nitelikteki yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör desteği başvurularının gözlemci raporu olmaksızın organizatör tarafından sunulacak tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler çerçevesinde sonuçlandırılması,

 

- Gözlemci görevlendirilmeyen 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi EK-2’nin ikinci kısmında yer alan “Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması, yine bu nitelikteki yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör desteği başvurularının gözlemci raporu olmaksızın organizatör tarafından sunulacak tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler çerçevesinde sonuçlandırılması,

talimatlandırılmıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.