Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan İhracat Destekleri Hakkında Karar 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, mezkur Karar kapsamında Bakanlık Makamının 10.10.2022 tarihli ve 78934555 sayılı Onayı ile Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge ve ekleri yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, yurt dışı pazar araştırması desteğinin, Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteğine İlişkin Genelge kapsamında şirketlerin onaylanan ihracat planında yer alan hedef pazarlara yönelik gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyetlerine uygulanması; Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerdeki faaliyetlerinde kadın girişimcilere ilave destek oranı tesis edilmesi ve uygulama esaslarına ilişkin hükümlerini kapsayan "Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” ve eki 15.04.2024 tarihli Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bahse konu ekler aşağıda iletilmekte olup, ayrıca www.ticaret.gov.tr internet sitesinden de ulaşılabildiği aktarılmaktadır.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.