Türkiye-Tayland KEK IV. Dönem Toplantısı

Sayın üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla, daha önce Tayland tarafının talebi ile ertelenen Türkiye-Tayland Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 4. Dönem Toplantısının, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın çalışma programları çerçevesinde, 5-7 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Söz konusu KEK Toplantısı sonucunda imzalanması öngörülen ve ilgili kurumların görüşleri alınarak hazırlanan taslak Protokole ilişkin Tayland tarafı mütalaaları “değişiklikleri izle” yöntemiyle ekte bilgilerine sunulmaktadır.

Bilgileri ve Tayland tarafına iletilmek üzere, Birliğiniz görev ve yetki alanına giren hususlar hakkında ekli Protokolde yer alması uygun görülen kısımların olabilecek değişiklik önerileriyle birlikte 26 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar [email protected] e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek:
1- Taslak Protokol Metni için tıklayınız.
2- Taslak Protokol Metni için tıklayınız.